Mrokopedia Wiki
Advertisement

Diament to określenie na sojusz czterech z pięciu Zakonów Pentakla, które wywodzą się z Atlantydzkich Kast. Do czasu Wielkiej Odmowy i powstania Wolnej Rady były jedynymi wrogami Proroków Tronu i tylko oni przeciwstawiali się panowaniu Egzarchów, pod wspólny sztandarem tradycji i Wyroczni. Nawet teraz, w strukturach Pentagramu, są dużo bliżsi sobie niż Libertynom, traktując ich jako koniecznego ( choć często niechcianego ) sojusznika.

W skład Diament wchodzą:

Advertisement