Mrokopedia Wiki
Advertisement

Dwory[]

Poczucie inności, horrory jakich doznali w Arkadii Odmieńcy, oraz strach przed Prawdziwymi Fae, sprawia, że łączą się oni w grupy. Z czasem z tych grup powstają zorganizowane społeczności zwane Dworami. Nazwa Dworu wskazuje, pod jaki patronat dana grupa się ucieka. Najsilniejszą grupę stanowią Dwory powiązane z porami roku. Warto jednak wspomnieć też o azjatyckich Dworach odnoszących się do kierunków świata, czy słowiańskich Dworach Dnia i Nocy. Legendy mówią, że założyciele Dworów osobiście podpisali kontrakt z daną potęgą.

Dwory są organizacjami zrzeszającymi Odmieńców o podobnych poglądach i filozofiach. Dwory realizują własne cele, co nie oznacza, że dwaj Zagubieni z różnych Dworów nie mogą być w jednej hałastrze.

Dwory powiązane z porami roku to:

Dwór Wiosny

Dwór Lata

Dwór Jesieni

Dwór Zimy

Advertisement