Mrokopedia Wiki
Advertisement

Egzarchowie to wszechpotężni Magowie, którzy wspięli się po Niebiańskiej Drabinie i zasiedli na Tronach Rzeczywistości, stając się nowymi bogami. Od tej pory, ich wola jest prawem, a świat ich placem zabaw. To oni rzucili na ludzkość Uśpienie, to oni chcą śmierci Sztuki by ich rządy już nigdy więcej nie były zagrożone.

Jednak, według opowieści, ciągle muszą oni toczyć wojnę z Wyroczniami w Nieziemskich Krainach, bo inaczej nie dochodziłoby do następnych Przebudzeń.

Żelazne Pieczęcie[]

Ich sługami są Prorocy Tronu, którzy podzieli Egzarchów na 11 Żelaznych Pieczęci ( ang. Iron Seals), które są personifikacją każdej z Arkan jako środek władzy nad Upadłym Światem  i samej Otchłani. Każde Ministerstwo ma inną z nich jako swego patrona. Ci którzy wspierają Wielkie Ministerstwa zwani są Archigenitorami. Pozostali zwani są Miejszymi Pieczęciami.

Archigenitorzy[]

Mniejsze Pieczęcie[]

  • Brama, Pieczęć Otchłani , której należy służyć i wykorzystywać ale przenigdy czcić.
  • Drapieżca, Pieczęć Życia , nauczająca, że życie to ciągła walka drapieżców i ich ofiar i nie ma się prawdziwej wolnej woli z tego powodu.
  • Kanclerz, Pieczęć Materii , nauczająca, że wszystko - od ziemi po której stąpamy, po samych ludzi - ma swoją cenę i powinno być kontrolowane. Patronuje Mniejszemu Ministerstwu Mammona, choć powiada się że także wspiera Pantechnicon.
  • Nemezis, Pieczęć Ducha, stojącą na straży rozdziału między ciałem a duchem i walcząca z szmanizmem.
  • Psychpomop, Pieczęć Śmierci, stojąca na straży umarłych i rozsądzjąca ich losy.
  • Wieszcz, Pieczęć Czasu, nauczjąca, że wszysko, wraz z samym czasem, podąża za "Wielkim Człowiekiem".
  • Ruina, Pieczęć Losu, stojąca na straży tego by ludzie nie byli pewni jutra i swej przyszłości.
Advertisement