Mrokopedia Wiki
Advertisement
Ujednoznacznienie Ten artykuł dotyczy wilkołaków z gry Wilkołak: Apokalipsa. Zobacz też: Inne znaczenia.

Wilkołaki (ang. Werewolfs) zwane także Garou (fr. garou, loup-garou - wilkołak). Garou według legendy zostali w zamierzchłych czasach stworzeni przez Gaję jako duchy wcielone w zmiennokształtne ciała. Mieli być odpowiedzią Natury na pojawienie się człowieka - utrzymywać równowagę zaburzaną przez rodzącą się cywilizację ludzi.

Garou posiadają pięć form cielesnych:

 • Homid (ludzka),
 • Glabro (potworny człowiek),
 • Crinos (trzymetrowa hybryda człowieka i wilka),
 • Hispo (olbrzymi wilk)
 • Lupus (wilk).

Potrafią je zmieniać nie tylko przy pełni (jak w folklorze), ale w dowolnej chwili. Odstępstwem od tradycji ludowej jest też to, że Garou nie są bezmyślnymi, wściekłymi potworami mordującymi wszystko na swej drodze czy lunatykami, ale istotami społecznymi, z własną kulturą, tradycjami i rytuałami, które pilnują równowagi świata materialnego, jak i duchowego (Umbry).

Rolę wilkołaka w społeczeństwie Garou wstępnie określają 3 czynniki: rasa, patronat i plemię.

Wilkołaki mają 3 rasy:

 • Homid
 • Metys
 • Lupus

Wilkołaki mają 5 patronatów, uzależnionych od fazy księżyca ich narodzin.

 • Ragabash
 • Teurg
 • Filodoks
 • Galiard
 • Ahroun

Wilkołaki dzielą się na 13 Plemion.

Advertisement