Mrokopedia Wiki
Advertisement

Tak jak Hybris z realnego świata, oznacza ono pychę, dumę czy głupotę zaślepiającą Przebudzonych w swych działaniach, sprowadzając później na nich i Upadły Świat tragedie. Bardzo często interpretowane jako myślenie o sobie jako "bogu", któremu wszystko wolno. Akty Hybris są po prostu grzechami przeciw Mądrości, najczęściej odnoszące się do nadużywania przez nich Nieziemskiej Mocy. Działania względem niej mają też fizyczne reperkusje, choćby poprzez dłuższe i poważniejsze Paradoksy nękające danego Czyniącego.

Ogólnie, Zakony piętnują takie zachowanie, za wyjątkiem Srebnych Szczebli, którzy uważają, że Hybris jest czynem odwagi przeciw Egzarchom i właśnie negatywne skutki jego są cześcią Kłamstwa.

Advertisement