Mrokopedia Wiki
Advertisement

Kościane Cienie, zwane w Pierwszej Mowie Hirfathra Hissu, to jedno z Plemion Księżyca. Jego credo to "Każdemu duchowi odmierz stosowną zapłatę". Totemem Kościanych Cieni jest Kamduis-Ur, Wilczyca Śmierci.


Advertisement