Mrokopedia Wiki
Advertisement

Konsyliarz (ang.Councilor) (zobacz też tu)  jest członkiem Rady Panującej, jednym z sędziów Konsylium. Prawie zawsze na to stanowisko wybierani są najbardziej zasłużeni członkowie lokalnej społeczności lub ci o największym zacięciu politycznym, najczęściej o obu cechach. Są oni głosem zarówno swej Ścieżki, Zakonu jak i Kręgu,


Nominalnie, Hierarcha jest tylko (lub aż) "pierwszym wśród nich".

Advertisement