Mrokopedia Wiki
Advertisement

Ludzie-Bestie ( ang. werebeasts ) to istoty które mają w sobie zarówno ludzką jak i zwierzęce dusze, co pozwala im przyjmować postać człowieka oraz

zwierząt z którymi dzielą ciała oraz potworów z legend łączących cechy obu gatunków

którymi w głębi są. Najsłynniejszym przykładem ich są wilkołaki i tak jak one, wszystkie są podatne na srebro . Każdy z nich należy do konkretnej Rasy i Gatunku , oraz po Pierwszej Przemianie jego dusza wybrała swój Akord. Używają też nazwy ludzie-bestie względem konkretnego rodzaju zwierzęcia jaki siedzi w danym osobniku lub jego Gatunku. Na przykład, kobieta-kot, człowiek-hiena czy ludzie-słonie.

Określenia[]

Istnieją jeszcze inne określenia jakie stosują oni sami dla określenia swego rodzaju. Pierwszym jest Zmienny Lud ( ang. Changing Folk ) będące przedłużeniem określenia Zmienny Dar , które stosują dla swej zdolności zmiany kształtów. Kontrastuje się ona także z określeniem Nocny Lud, jakim obdarzają inne istoty nadnaturalne. Drugim są dzicy ( ang. ferals ) nawiązujące do tego że ludzkie społeczeństwo, nie potrafiąc przyjąć ich zwierzęcych standardów moralnych uważa ich za "barbarzyńców". Trzecim jest Nahual podkreślające ich dwoistą naturę. Ostatnim, podobnym w znaczeniu terminem co ludzie-bestie są bestiokrwiści ( ang.beastblooded ), zwłaszcza w stosunku do dzikiego który pochodzi z linii zmiennokształtnych. Przykłady użycia to kurkokrwisty, psokrwista czy krokodylokrwiści. Każda z Ras i Gatunków ma jeszcze konkretna nazwę na swój rodzaj, często nawiązującą do mitologii. Magowie z kolei określają ich jako theriomorphy .

Uratha a Zmienny Lud[]

Choć, technicznie, wilkołaki są dzikimi i na pewno płynie w nich Krew Wilka, nie tworzą silnych więzów z reszta swego rodzaju. Więcej, pogardzają często podobnymi im istotami, zwłaszcza Gatunkiem Vargar, ich kuzynami którzy jednak nie posiadają formy Wojennej Bestii .

Advertisement