Mrokopedia Wiki
Advertisement

Nowicjat to okres w życiu początkującego Maga od samego momentu Przebudzenia do pełnoprawnego przyjęcia do Zakonu. Zazwyczaj trwa on od paru tygodni do kilku miesięcy. W tym czasie Czyniący znajduje się pod opieką swojego Mentora, który odpowiada za jego edukację. Nowicjusz musi nauczyć się, między innymi, podstaw wiedzy o Magii, lokalnego Lex Magica i zasad panujących w Konsylium, czy wreszcie filozofii i tradycji swojego przyszłego Zakonu. W międzyczasie poszukuje się podobnych mu kandydatów, z którymi mógłby założyć Krąg. Okres ten kończy się oficjalną inicjacją, od którego to momentu Mag jest Neofitą.

Advertisement