FANDOM


Postacie Apokaliptyczne (ang. Apocalyptic Forms) lub Oblicza (ang. Visages) są potężniejszymi postaciami Upadłych i są odzwierciedleniami lub cieniami zarówno swoich prawdziwych postaci jak i swojego przeznaczenia w Stworzeniu. Demony mogą przybierać swoje Oblicze tak długo jak chcą, póki wciąż mają dostępny przynajmniej jeden punkt Wiary, choć staje się to trudniejsze im mniej Wiary posiadają.

MoceEdytuj

Oblicze Upadłych obdarza następującymi zdolnościami;

  • Niewrażliwość (ang. Invulnerability): Upadły staje się odporny na zabójcze obrażenia. Tak długo jak Upadli znajdują się w swoich śmiertelnych formach, są tak odporni jak normalni śmiertelnicy.
  • Nadnaturalna Postać (ang. Supernatural Form): Upadły zmienia wygląda zgodnie z generalnym wyglądem Oblicza - np. Halaku zawsze będzie spowity w ciemności i ciszy do jakiegoś stopnia. Zmiana ta tymczasowo przywraca brakujące kończyny i części ciała, póki demon nie powróci do swojej śmiertelnej postaci.
  • Anielskie Zdolności (ang. Angelic Abilities): Upadły uzyskuje cztery aspekty niskiego-Cierpienia swojego anielskiego ja. Mogą "wyłączyć" dowolną z tych cech, kiedy tylko przybiorą swoje Oblicze (np. mogą nie rozpościerać swoich skrzydeł wchodząc do ciasnego miejsca).
  • Demoniczne Zdolności (ang. Demonic Abilities): Upadły może także uzyskać do czterech aspektów wysokiego-Cierpienia swojego demonicznego ja. Te aspekty manifestują się automatycznie kiedy tylko Cierpienie demona sięgnie wyjątkowo wysoko - demony są przytłoczone swoimi ciemniejszymi naturami i nie mogą się oprzeć ukazaniu tego. Nawet anielskie demony często przywołują swoje cechy wysokiego-Cierpienia (zazwyczaj dlatego, iż oferują one użyteczne zdolności jak pancerz, szpony czy wytrzymałość), lecz to powoduje u nich wzrost Cierpienia za każdy punkt aktywowanej cechy.
  • Objawienie (ang. Revelation) - Śmiertelny świadek może zostać przytłoczony przez obecność Apokaliptycznej Postaci Upadłego. Zależnie od tego czy demon ma wysokie czy niskie Cierpienie, śmiertelnik może uciec w przerażeniu lub paść na klęczki i modlić do boskiego posłańca. Większość ludzi zapomina o tym wydarzeniu, lecz osobnicy o silnej woli są tym mniej dotknięci.

Lista ObliczyEdytuj

Każdy Dom posiada trzy Postacie Apokaliptyczne odpowiadające trzem Wiedzom związanym z danym Domem. Demon lub anioł definiujący daną Wiedzę jako jego główną, przybiera także odpowiadające jej Oblicze, a na początkach Stworzenia zajmował się tworzeniem i kierowaniem tymi właśnie aspektami kosmosu. Niektóre Oblicza nie istniały na początku czasu, a anioły ewoluowały nimi przy zmianie funkcji. Jest to zwłaszcza widoczne w Domie Halaku, gdzie Oblicza Dusz i Krain pojawiły się dopiero przy stworzeniu Zaświatów.

Nazwy Obliczy pochodzą od imion i tytułów sumeryjskich, akadyjskich, mezopotamskich bogów, na której to mitologii między innymi opiera się historia Elohim.

Dom Oblicze Wiedza Oblicza Mitologiczny odpowiednik
Namaru (Diabły) Bel Oblicze Niebian Bel jest tytułem w starożytnej Sumeryjskiej mitologii, który oznacza "Pan" lub "Władca" i używany jest głównie w odniesieniu do bogów.
Nusku Oblicze Płomieni W starożytnym Babilonie i Asyrii, Nusku był imieniem boga ognia i śiwatła. Tak jak Oblicze nazwane po nim, Nusku władał zarówno niebiańskimi jak i ziemskimi płomieniami.
Kingu Oblicze Blasku Kingu był małżonkiem bogini Tiamat w babilońskiej mitologii. Został ostatecznie zabity przez Marduka po zabiciu Tiamat, a jego krew wykorzystano do stworzenia człowieka.
Aszaru (Plagi) Dagan Oblicze Przebudzeń Dagan jest imieniem semickiego boga rolnictwa i głównym bogiem wyznawanym przez Filistynów.
Ellil Oblicze Wiatrów Ellil jest innym imieniem Enlila, babilońskiego boga wiatrów.
Anszar Oblicze Firmamentu W starożytnej sumeryjskiej mityologii, Anszar był jednym z bogów nieba. Jest zarówno bratem i mężem Kiszar, bogini Ziemi.
Anunnaki (Złoczyńcy) Antu Oblicze Ścieżek W starożytnej Mezopotamii, Antu była boginią i pierwszą małżonką Anu, boga niebios. Jest matką Annunaki, między innymi.
Kiszar Oblicze Ziemi W starożytnej sumeryjskiej mitlogii, Kiszar była, odpowiednio, boginią Ziemi. Jest zarówno siostrą i żoną Anszara, boga nieba.
Mummu Oblicze Kuźni Mummu jest starożytnym bogiem mgieł, a ostatecznie stałsię bogiem rzemieślników w starożytnym Babilonie. Doradzał także swojemu ojcu, Apsu.
Neberu (Biesy) Nedu Oblicze Portali Nedu jest głównym strażnikiem Zaświatów w babilońskiej mitologii.
Ninsun Oblicze Wzorców Ninsun jest imieniem sumeryjskiej boginii; jest najsławniejsza z bycia matką herosa Gilgamesza.
Szamasz Oblicze Światła Szamasz jest imieniem babilońskiego boga słońca. Ponoć reprezentował też sprawiedliwość.
Lammasu (Plugawcy) Adad Oblicze Sztormów W starożytnej Babilonii i Asyrii, Adad było imieniem boga burzy.
Mammetum Oblicze Przeobrażeń Mammetum jest innym imieniem Mamitu, mezopotamskiej bogini przeznaczenia.
Iszara Oblicze Pragnień Ishhara jest imieniem asyryjskiej bogiini przyrzeczeń.
Rabisu (Pożeracze) Zaltu Oblicze Bestii Zaltu jest imieniem babilońskiej bogini wojny.
Ninurtu Oblicze Dziczy Ninurtu jest kolejnym imieniem Nin-girsu, sumeryjskiego boga płodności i irygacji.
Aruru Oblicze Ciała W starożytnej sumeryjskiej mitologii, Aruru było innym imieniem Ninhursag, bogini matki ziemi spośród najstarszych bogów panteonu. Była także małżonką Enkiego, najwyższego i najmądrzejszego z bogów oraz tworzyła roślinność. Mówi się, iż jej smutek, kiedy Enki podróżuje do zaświatów, wyjaławia ziemię i powoduje pory roku. Aruru to aspekt, w którym Ninhursag była ówczesną akuszerką.
Halaku (Zabójcy) Namtar Oblicze Śmierci Namtar był mezopotamskim bogiem śmierci i posłańcem Ereszkigala i Nergala.
Nergal Oblicze Dusz W starożytnym Babilonie, Nergal był słonecznym bóstwem miasta Cuth; był tradycyjnie związany z boginią Ereszkigal. Z chrześcijańskiego punktu widzenia, uważany jest także za jednego z klasycznych demonów i ukazywany w niektórych księgach demonologicznych.
Ereszkigal Oblicze Krain W starożytnej Mezopotamii, Ereszkigal była boginią władającą zaświatami.

ŹródłaEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.