FANDOM


Próg (ang. Threshold) jest kategorią śmierci Związanych w Geist: Zjadacze Grzechów. Podzas gdy nie jest to społeczna grupa w takim znaczeniu jak Krewe, Próg stanowi istotny aspekt egzystencji Związanego, zazwyczaj dyktując rodzaj Geista, którego przyciągnie w momencie swej śmierci. Kiedy już wskrzeszony, Zjadacz Grzechów nosi swoje znaki śmierci przez całe życie, wykorzystując je jako część swej tożsamości. W dodatku przynajmniej jeden z Kluczy Geista będzie jednym z dwóch kluczy powszechnie powiązanych z poszczególnym Progiem.

Istnieje pięć Progów; każdy jest dość szeroki w skali i potędze, a sposób śmierci niektórych Związanych może technicznie przypadać w więcej niż jeden; zazwyczaj ich osobowość dyktuje ostateczny wybór. Ktoś zagłodzony na śmierć mógłby oczywiście być Cichym z racji na odmówienie ciału jedzenia, lecz może to być także samobójstwo, zaniedbanie przez kogoś kto doprowadził ich do tego czynu. Ogólnie mówiąc Geist, który dołącza pochodzi z tego samego Produ, choć istnieją wyjątki od tej reguły.

ProgiEdytuj

  • Rozdarci (ang. The Torn), zwani także Krwawiącymi, będący ofiarami aktów przemocy. Manipulują Kluczami Stygmatu i Pasji.
  • Cisi (ang. The Silent), zwani także Zagłodzonymi, którzy zmarli z powodu zaniedbania ciała, duszy lub obojgu. Kontrolują Klucze Spokoju i Zimnego Wiatru.
  • Ofiary (ang. The Prey), zwani także Pożartymi lub Utopionymi, którzy spotkali swój kres z rąk Matki Natury. Panują nad Kluczami Pierwotnym i Mogilnego Piachu.
  • Dotknięci (ang. The Stricken), zwani także Wyniszczonymi, których odebrały śmiertelne choroby. Są mistrzami Kluczy Fantazmu i Załzawionego.
  • Zapomniani (ang. The Forgotten), zwani także Trafionymi Piorunem, którzy zginęli w wypadku, pożarze lub z powodu zwykłego kaprysu losu lub metody tak niezwykłej, iż nie popada w pozostałe cztery Progi. Utrzymują Klucze Przemysłowy i Stosowy Ogień.