Mrokopedia Wiki
Advertisement

Mana niematerialna, "płynna" postać Prima Materia ( zwanej popularnie Pierwszą ), mistycznej substancji Nieziemskich Krain, boskiej energii stworzenia. Znana również jako Qi, Prana czy ich odpowiedniki na całym świecie, używana jest by wzmacniać lub napędzać procesy związane z oddziaływanie Nieziemskich Krain z Upadłym Światem, na przykład rzucanie czarów ( ale nie tylko ).

Energia ta "spływa" na ten świat w świętych miejscach zwanych Źródłami, na których często Magowie budują swoje Sankta i zbierają je z pomocą Oblacji. Czyniący może ją również czerpać z Dedykacji dla swojej Ścieżki lub przez ??? swego wzorca.

Bardziej materialnym i "stałą" manifestacją Prima Materia jest Tass, przez Przebudzonych upraszczany do zmaterializowanej postaci Many. Najczęściej powstaje w Źródłach w których Mana nie była przez długi czas zbierana.

en:Mana (MTAw)

Advertisement