Mrokopedia Wiki
Advertisement

Prometejczyk ( zwany także Stworzonym ) to istota animowana przez Azoth jako rezultat wyjątkowego procesu alchemicznego, która przypomina ( choć nim nie jest ) człowieka. Najczęściej powstają z rozczłonkowanych i ponownie złożonych ludzkich ciał, choć mogą pochodzić też od skomplikowanych maszyn ( Bezcielesni ) czy być ożywionymi figurami ( Konstrukty ). Jedynym prawdziwym wymaganiem jest w miarę humanoidalna sylwetka i proces alchemiczny który przeistoczy Boski Ogień Twórcy w Azoth w nowym ciele, nazywany Aktem Kreacji.

Advertisement