Mrokopedia Wiki
Advertisement

Protokół to wzajemnie złożone przysięgi przez członków Kręgu, spisane i uświęcone Sigil , magicznym znakiem wyobrażającym idee Kręgu. Wiele z nich to nie tylko słowa na papierze, często niewypełnienie zasad Protokołu związane jest z mistycznymi reperkusjami, zaklętymi przez twórców dokumentu. Poza klasyczną interpretacją jak księga czy manuskrypt, współczesne Protokoły bywają przedstawione w postaci plakatów, kolaży, czy nawet plików komputerowych.

Pomimo tego że sama forma przedstawienia różni się od Protokołu do Protokołu, to jest kilka sekcji które zawsze pojawiają się w jednej formie lub drugiej:

Credo: Ta część odpowiada na pytania co, kto i jak: Jakie są cele magów? Kto zyska na nich? Jak członkowie kręgu je osiągną? Tu też jest przetaczany Temat kręgu.
Obowiązki: To omawia codzienne zajęcia kręgu i role które niektórzy członkowie mają wykonywać ( patrz Tytuły Obowiązków ). Zazwyczaj wymaga to przysięgi, którą każdy z członków musi wziąć podczas dołączenia do grupy.
Główny Protokół: Są to ważne pakty magowie robią pomiędzy sobą dotyczące ogólnego zachowania. Są podzielone na Wielkie Prawa (wspólne dla wszystkich Kręgów Atlantydzkich) i Mniejsze Analogie ( przysięgi stworzone do potrzeb tworzącego je kręgu ).
Interdykty: Ta część dotyczy działań zakazanych przez krąg.
Addendy: To pokrywa wszystko dodane po uchwaleniu Protokołu.


Źródło:"Sanctum & Sigil"

Advertisement