Mrokopedia Wiki
Advertisement

Pylon to najmniejsze zgrupowanie Proroków Tronu, odpowiednik Kręgu .

Zazwyczaj są częścią Metodologii.

Lokalne Pylony tworzą Dominium.

Advertisement