Mrokopedia Wiki
Advertisement

Rada Panująca to trybunał sędziów, zwanych Konsyliarzami, którzy są władzą zwierzchnią Konsylium. Kierowana jest przez Hierarche danego regionu. Głównym zadaniem Rady jest rozwiązywanie sporów pomiędzy Przebudzonymi i Kręgami oraz przeprowadzanie procesów w sprawach podlegających naruszeniu Lex Magica. Jednak prawie zawsze, Rada staje się organem tworzącym lokalną politykę Zakonów i kształtującym ich społeczność.

Choć przyjeło określać się rejon wpływów pewnej społeczności Magów Pentakla jako Konsylium, to nazwa ta jest właściwym określeniem właśnie Rady Panującej.

W skład politycznej struktury władzy Konsylium, podlegającego Radzie, wchodzą jeszcze następujące stanowiska (od najniższych rangą do najwyższych):

  • Wasal (ang. Liegeman) - nie oficjalna pozycja, ale raczej tytuł, którym obdarza się Przebudzonych zasłużonych dla Konsylium i którzy, w przyszłości, mogą zostać uhoronowani wyższą pozycją.
  • Gwardzista (ang. Sentinel) - osoba będąca zbrojnym ramieniem Rady, pilnująca porzadku i wypełniania jej dekretów.
  • Herold (ang. Herald) - osoba odpowiedzialna za przekazywanie woli Rady jak i całego Konsylium do wszystkich Kręgów w rejonie.
  • Prepozyt (ang. Provost) - osoba będąca bezpośrednio wybierana przez jednego z Konsyliarzy by być jego asystentem i zajmować się codziennymi sprawami Konsylium w jego imieniu.
Advertisement