Mrokopedia Wiki
Advertisement

Wielkie Prawa to pięć najważniejszych, po Lex Magica, zasad społeczeństwa Przebudzonych. Każdy z Kręgów pod opieką Konsylium musi posiadać chociaż jedno z nich w swym Protokole, im więcej, tym bardziej za cywilizowany i oświecony jest uważany. Te zasady są podstawą wielu społeczeństw Śpiących, na podstawie czego wielu Magów uważa, że są inspirowane przez Nieziemskie Krainy.

  • Prawo Przejścia: Niech żadne granice nie powstrzymają Przebudzonego o czystym sercu.
  • Prawo Szacunku: Ci którzy zasłużyli na szacunek muszą być traktowani z szacunkiem.
  • Prawo Gościnności: Ci którzy poproszą o gościne muszą ją uzyskać.
  • Prawo Nemesis: Gdy zemsta zostanie ogłoszona, nikt nie stanie jej na drodze.
  • Prawo Sanktuarium: Chroń swój dom, i nich żadne działanie nie sprawi mu krzywdy.
Advertisement