Mrokopedia Wiki
Advertisement

Wolna Rada (ang. Free Council) to najmłodszy z Mistycznych Zakonów, i jako jedyny, nie związany z Atlantydą.

Symbol Wolnej Rady

Jego członkowie, Libertyni, chcą zmodernizować Sztukę. Do tego celu może prowadzić wiele dróg, ale trzy najważniejsze z ich zasad stały się podstawą do uznania ich jako odrębny Zakon. Pierwsza z nich to wiara w to, że hierarchia wzmacnia Kłamstwo, co za tym idzie, demokracja ( a w ekstremalnych wypadkach anarchia ) pozwolą ludzkości wyzwolić się z kajdan nałożonych im przez Egzarchów. Druga z nich, to to, że ludzkość sama z siebie jest magiczna - nie trzeba szukać dawno zapomnianych sekretów by móc poczuć jak Nieziemska Magia płynie przez ten świat, wystarczy poznać ludzi i ich dział. Tak zwane Techné, jest szukaniem inspiracji do magii we wszystkim co ludzkie, tak materialne jak i ezoteryczne. Ostatni z fundamentów Rady to nakaz by niszczyć sługów Kłamstwa, bardzo często interpretowane jako walka z Prorokami Tronu. W Pentaklu postrzegani są często jako anarchistyczne nastolatki, czy buntownicy bez powodu, jednak sam Zakon uważa, że to nastawienie dodaje mu potrzebnych sił.

Historia[]

Wolna Rada nie wywodzi się z Atlantydy, lecz z tłumu Bezimiennych, Przebudzonych którzy w XIX wieku postanowili odrzucić tradycje i pracować nad zrewolucjonizowaniem Magii po dokonanych przez Śpiących odkryciach naukowych. Zaczęli oni toczyć konflikty i przewroty mające odmienić otaczającą ich rzeczywistość. Wtedy Prorocy Tronu zaczęli ich kusić wizją mocy i potęgi, bo ujrzeli, że Bezimienni są mocni swoim nowym rodzajem magii. Jako Zakon została założona zaraz po Wielkiej Odmowie, 1 stycznia 1900 roku. Dołączając do Zakonów Diamentu, utworzyła nowy sojusz, znany jako Pentagram.

Organizacja[]

Rada jest kierowana na zasadach demokracji i równości, takie też są ich Konwenty. Dodatkowo, Libertyni promują alternatywną do ustroju Konsylium formę rozwiązywania problemów - tak zwane Zgromadzenie jest demokratycznym ramieniem ich celu obalenia hierarchii i miejscem demokratycznego rządzenia Magami. Każdy z Kręgów należących do Zgromadzenia wybiera Syndyka, czyli swego reprezentanta. Do komunikacji pomiędzy Kręgami wybiera się Emisariuszy, reprezentujących Zgromadzenie i Wolną Radę. W czasach kryzysu wybierany zostaje Strategos, dowódca i generał mający prowadzić Zgromadzenie ku zażegnaniu problemu. Poza tym, Zakon tworzy Domy Wiedzy, współczesne odpowiedniki Ateneów Misterium , gdzie w zależności od jego opiekuna, możesz dostać wiedzę za pieniądze, Manę lub barter.

Ciekawostki[]

  • Pomimo tego, że Wolna Rada nie wywodzi się z Atlantydy, podziela ona wizję Miasta Przebudzonych z innymi Zakonami - nazywane Metropolis, będzie ono utopią w której technika i magia będą służyć ludzkości dla jej dobra i rozwoju
Advertisement